• 03
  okt

  BiC estate sponsor van ZVK Proost Lier

 • 25
  apr

  OPEN HUIS op zaterdag 9 mei 2015

  OPEN HUIS op zaterdag 9 mei 2015. Iedereen van harte welkom tussen 11.00u en 12.30u. Adres: Voetbalstraat 5 te 2500 Lier.

  OPEN HUIS op zaterdag 9 mei 2015. Iedereen van harte welkom tussen 11.00u en 12.30u. Adres: Voetbalstraat 5 te 2500 Lier.

 • 10
  nov

  Instapklare villa te Broechem - Presentatiefilm

  http://www.youtube.com/watch?v=wZX2B8718LI

  http://www.youtube.com/watch?v=wZX2B8718LI

 • 14
  Jul

  OPEN HUIS op ZATERDAG 19 JULI 2014

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 19 juli 2014. Iedereen van harte welkom van 13.00 tot 15.00 uur. Kom zeker eens langs. HUIBRECHTSTRAAT 12 - 2500 LIER

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 19 juli 2014.

  Iedereen van harte welkom van 13.00 tot 15.00 uur.

  Kom zeker eens langs.

  HUIBRECHTSTRAAT 12 - 2500 LIER

 • 09
  Jul

  OPEN HUIS op ZATERDAG 02 augustus 2014

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 02 augustus 2014. Iedereen van harte welkom van 13.00 tot 15.00 uur. Kom zeker eens langs. MOLENLAAN 1 - 2500 LIER

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 02 augustus 2014.

  Iedereen van harte welkom van 13.00 tot 15.00 uur.

  Kom zeker eens langs.

  MOLENLAAN 1 - 2500 LIER

 • 28
  Jun

  Presentatiefilm | te koop standingvolle villa te Broechem.

  http://www.youtube.com/watch?v=wZX2B8718LI  

  http://www.youtube.com/watch?v=wZX2B8718LI

   

 • 18
  Jun

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 12 JULI 2014

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 12 JULI 2014. Iedereen van harte welkom van 13.00 tot 15.00 uur. Kom zeker eens langs. ZUID-AUSTRALIELAAN 4 Bus 2 - 2500 LIER

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 12 JULI 2014.

  Iedereen van harte welkom van 13.00 tot 15.00 uur.

  Kom zeker eens langs.

  ZUID-AUSTRALIELAAN 4 Bus 2 - 2500 LIER

 • 18
  Jun

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 05 JULI 2014

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 05 JULI 2014. Iedereen van harte welkom van 13.00 tot 15.00 uur. Kom zeker eens langs. MOLENLAAN 1 - 2500 LIER  

  OPEN HUIS DAG op ZATERDAG 05 JULI 2014.

  Iedereen van harte welkom van 13.00 tot 15.00 uur.

  Kom zeker eens langs.

  MOLENLAAN 1 - 2500 LIER

   

 • 10
  Jun

  Wanneer en hoe kan de huurprijs herzien worden in geva van woninghuur?

  Wanneer en hoe kan de huurprijs herzien worden in geval van woninghuur?AfdrukkenBij aanvang van de woninghuurovereenkomst bepalen partijen in principe vrij de huurprijs in functie van de ligging en de kenmerken van het verhuurde goed: de huurprijzen zijn op de private huurmarkt niet gereglementeerd. De Woninghuurwet limiteert dit principe van contractuele vrijheid echter: tijdens de duurtijd van d…

  Wanneer en hoe kan de huurprijs herzien worden in geval van woninghuur?AfdrukkenBij aanvang van de woninghuurovereenkomst bepalen partijen in principe vrij de huurprijs in functie van de ligging en de kenmerken van het verhuurde goed: de huurprijzen zijn op de private huurmarkt niet gereglementeerd. De Woninghuurwet limiteert dit principe van contractuele vrijheid echter: tijdens de duurtijd van de overeenkomst kan een prijsherziening slechts onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde gevallen kan de huurprijs zelfs niet herzien worden als een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. Antwoord: Voor woninghuurovereenkomsten van negen jaar of meer kunnen huurder en verhuurder afspreken om bij het einde van elke driejarige periode de huurprijs te herzien maar dit dient te gebeuren volgens de bijzondere regeling in de Woninghuurwet. De herziening kan zowel door de verhuurder als door de huurder worden gevraagd en kan dan ook zowel een vraag tot verhoging als een vraag tot verlaging zijn. De herziening kan enkel worden gevraagd binnen een bepaalde termijn, namelijk tussen de negende en de zesde maand die het einde van de driejarige periode voorafgaat. Indien de afspraak tot herziening van de huurprijs buiten die termijn gebeurde (bijvoorbeeld reeds bij aanvang van de overeenkomst), dan is deze nietig. De huurder kan deze nietigheid perfect opwerpen, zelfs al gaf hij destijds zijn (mondeling of schriftelijk) akkoord. Werd de procedure tot herziening van de huurprijs correct gevolgd, dan is de nieuwe huurprijs in principe van toepassing bij de start van de nieuwe driejarige periode. Als huurder en verhuurder geen akkoord bereiken over de herziening en het bedrag ervan, kan de vragende partij zich richten tot de vrederechter. Dit dient verplicht te gebeuren tussen de zesde en de derde maand die de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaat. De vrederechter zal de herziening in twee gevallen toestaan: als de vragende partij bewijst dat de normale huurwaarde van de woning ten gevolge van nieuwe omstandigheden 20 % hoger of lager ligt dan de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een verbetering van de woonomgeving of een prijsstijging op de vastgoedmarkt; als de verhuurder bewijst dat de normale huurwaarde van de woning ten gevolge van werken die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd, met ten minste 10 % van de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs is gestegen. De wetgever wenste hiermee inspanningen op het vlak van de modernisering en de renovatie van het woningbestand aan te moedigen. Met werken op kosten van de verhuurder worden ook de werken bedoeld die zijn uitgevoerd aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waarvan het gehuurde goed deel uitmaakt. De herziening wordt uitgesloten voor werken die noodzakelijk zijn om het goed in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Bij huurovereenkomsten van korte duur ligt de huurprijs vast (behoudens jaarlijkse indexering) en is een herziening onmogelijk. Tot slot valt nog op te merken dat wanneer een nieuwe woninghuurovereenkomst wordt afgesloten, de huurprijs kan worden gewijzigd, behalve in volgende gevallen: wanneer de huurovereenkomst van korte duur wordt verlengd tussen dezelfde partijen; voor opeenvolgende huurovereenkomsten gesloten met verschillende huurders voor een periode korter of gelijk aan drie jaar, die door de verhuurder werden beëindigd.

 • 30
  mei

  Werken met vastgoedmakelaar: nieuwe wetgeving!

  Werken met vastgoedmakelaar: nieuwe wetgeving!   Vanaf morgen, zaterdag 31 mei 2014, verandert de wetgeving voor consumenten die hun eigendom via een vastgoedmakelaar willen verkopen of verhuren. Vanaf morgen krijgt de consument die een bemiddelingsopdracht voor de verkoop of verhuur van zijn huis, appartement, ... aan een vastgoedmakelaar toevertrouwt een bedenktijd (herroepingstermijn)…

  Werken met vastgoedmakelaar: nieuwe wetgeving!

     Vanaf morgen, zaterdag 31 mei 2014, verandert de wetgeving voor consumenten die hun eigendom via een vastgoedmakelaar willen verkopen of verhuren.
  Vanaf morgen krijgt de consument die een bemiddelingsopdracht voor de verkoop of verhuur van zijn huis, appartement, ... aan een vastgoedmakelaar toevertrouwt een bedenktijd (herroepingstermijn) van 14 kalenderdagen indien deze samenwerkingsovereenkomst niet wordt ondertekend op het vastgoedkantoor maar bvb. ten huize van de eigenaar.
  Wanneer de overeenkomst wordt ondertekend ten kantore van de vastgoedmakelaar dan geldt net als voorheen een  herroepingstermijn van 7 werkdagen.
  (bron: CIB)
 • 03
  mei

  Bescherm uw woning tegen inbraak en brand met hulp van de fiscus

  Wie aan zijn woning werken laat uitvoeren om die te beschermen tegen inbraak en brand, kan daarvoor een belastingvermindering krijgen. Wat zijn de spelregels? © thinkstock Door een alarmsysteem of camerabewaking te installeren, kunt u uw woning beschermen tegen inbraak en brand. Zulke investeringen zijn duur, maar ze geven wel recht op een belastingvermindering van 30 procent…

  Wie aan zijn woning werken laat uitvoeren om die te beschermen tegen inbraak en brand, kan daarvoor een belastingvermindering krijgen. Wat zijn de spelregels?

  © thinkstock

  Door een alarmsysteem of camerabewaking te installeren, kunt u uw woning beschermen tegen inbraak en brand. Zulke investeringen zijn duur, maar ze geven wel recht op een belastingvermindering van 30 procent van die uitgaven. Ze wordt toegekend op de gefactureerde bedragen, inclusief btw. De belastingvermindering voor het inkomstenjaar 2014 is beperkt tot 760 euro per woning. U kunt het voordeel wel cumuleren met de premies die andere overheidsinstanties toekennen om woningen inbraak- en brandveilig te maken.

  Meerdere woningen

  Als u eigenaar bent van verscheidene woningen die u laat beveiligen tegen inbraak of brand, kunt u voor elk van die woningen een belastingvermindering krijgen, tenminste als de werken voldoen aan alle voorwaarden.

  Stel dat u eigenaar van twee woningen bent. U laat beide in 2014 beveiligen en betaalt de uitgaven volledig in hetzelfde jaar. In de eerste woning laat u een camerasysteem met een registratiesysteem plaatsen voor 2850 euro, inclusief btw. In de tweede woning installeert u brandblussers voor 350 euro. De investering in de eerste woning geeft recht op een belastingvermindering van 760 euro (2850 euro x 30% = 855 euro, beperkt tot het maximum van 760 euro). In de tweede woning is dat 105 euro (350 euro x 30%). Voor beide woningen komt u aan 865 euro (760 + 105 euro).

  Er gelden wel beperkingen. U kunt geen belastingvermindering krijgen voor uitgaven die u hebt opgenomen bij uw werkelijke beroepskosten, omdat u de werken hebt laten uitvoeren aan het beroepsdeel van uw woning; voor uitgaven die recht geven op de zogenoemde investeringsaftrek voor zelfstandigen; voor uitgaven die recht geven op de aftrek van uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van beschermde onroerende goederen; en voor uitgaven die recht geven op de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.

  De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor deze belastingvermindering binnenkort over aan de gewesten. Voor de uitgaven die u doet in 2014, blijft alles bij het oude.

  Inbraak- en brandbeveiliging

  Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moeten de uitgaven betrekking hebben op inbraak- en brandbeveiliging. Voor inbraakbeveiliging moet het gaan om de levering en de plaatsing van inbraakwerend glas; beveiligingssystemen - zoals veiligheidssloten - voor deuren, luiken, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken; de helft van de uitgaven voor een motor met een anti-ophefsysteem aan een luik of een elektrische garagepoort; en gepantserde deuren en poorten.

  Daarnaast geldt het fiscale voordeel voor de plaatsing van alarmsystemen en de componenten ervan; de kosten die gepaard gaan met het beheer van alarmen door een vergunde alarmcentrale; en de installatie van een camerasysteem dat is uitgerust met een registratiesysteem.

  Voor de brandbeveiliging komen deze uitgaven in aanmerking: de plaatsing van waterblussers met een additief van 6 kilogram of van polyvalente poederblussers van 6 kilogram; en de installatie van deuren met een brandweerstand van een halfuur tussen de garage en de woning, aan de binnenkant van de keuken, tussen het slaap- en woongedeelte en aan de binnenkant van het verwarmingslokaal.

  Geven geen recht op een belastingvermindering: de plaatsing van een rookmelder of rookdetectiesysteem en het onderhoud van een alarmsysteem, waterblussers en poederblussers.

  Code 1383

  Als u uitgaven doet om uw woning te beveiligen tegen inbraak en brand, moet u het bedrag van de belastingvermindering – en dus niet het bedrag van de uitgaven – vermelden in vak X van uw fiscale aangifte, onder code 1383. Hebt u bijvoorbeeld 2100 euro betaald voor een alarmsysteem, dan mag u 630 euro opgeven. Bent u getrouwd of woont u wettelijk samen, dan wordt de belastingvermindering evenredig verdeeld volgens het aandeel van elke partner in het gezamenlijke belastbare inkomen. U hoeft die verdeling niet zelf te maken. Dat doet de fiscus als u het totale bedrag vermeldt onder code 1383.

  Johan Steenackers

 • 08
  apr

  Belg leent steeds gezonder.

  Belg leent steeds gezonder 8 apr 2014 Door de crisis leert de Belg steeds ‘gezonder’ te lenen voor de aankoop van een eigen woning. Zo leent hij minder geld en kiest hij voor een kortere looptijd. Wel worden toekomstige kosten nog veel te vaak onderschat. “Door de crisis is de Belg meer gaan sparen, waardoor hij meer eigen middelen kan inbrengen”, aldus John Romain (fo…

  Belg leent steeds gezonder

  Door de crisis leert de Belg steeds ‘gezonder’ te lenen voor de aankoop van een eigen woning. Zo leent hij minder geld en kiest hij voor een kortere looptijd. Wel worden toekomstige kosten nog veel te vaak onderschat.

  “Door de crisis is de Belg meer gaan sparen, waardoor hij meer eigen middelen kan inbrengen”, aldus John Romain (foto) van de onafhankelijke adviesverlener Immotheker. Daarnaast ontraden de banken hun klanten om op erg lange termijn te gaan lenen. “Bankiers staan amper nog dertigjarige leningen toe. Dat gebeurt bijna nooit meer”.

  Gemiddeld 100.000 euro

  In 2013 leende de Belg gemiddeld 178.400 euro om zijn huis af te betalen. Dat is 3,5% minder in vergelijking met 2012. Kopers leenden dus minder, maar de huizenprijzen stegen wel lichtjes. Ter compensatie brachten ze daarom meer eigen middelen in.

  Vorig jaar stak de Belg gemiddeld 100.000 euro in zijn woonproject. Dat is een stijging met 6% ten opzichte van 2012. Daarnaast stagneerde de totale projectkost, op gemiddeld 278.000 euro.

  De Belg gaat dus gezonder lenen, concludeert Immotheker uit de analyse bij 5.000 klanten. “Hij slaagt erin om zijn schulden sneller af te bouwen, en dat geeft financiële zekerheid”, licht directeur John Romain de term ‘gezond’ toe.

  Hoe dat zo opeens komt? “Door de crisis is de Belg meer gaan sparen, waardoor hij meer eigen middelen kan inbrengen en minder grote bedragen moet lenen”, klinkt het. Een andere reden is de nieuwe prijspolitiek van de banken. Immotheker stelt vast dat de Belg steeds minder lang mag lenen van zijn bank. “De banken willen de mensen ontmoedigen om op erg lange termijn te gaan lenen. Op die manier wordt het kapitaal sneller afgelost en lopen de banken minder risico op wanbetaling”.

  “Eerst kinderen en dan een huis”

  Ondanks het gezonde leengedrag van de Belg, valt op dat hij wel erg weinig nadenkt over de toekomst, merkt Immotheker op. Zo zou hij zijn toekomstige lasten en verplichtingen als eigenaar systematisch onderschatten. “Vroeger kocht men eerst kinderen en pas daarna een huis. Vandaag is het vaak omgekeerd”, vertelt Romain. “Met als gevolg dat kopers, bij het aangaan van hun woonlening, te weinig rekening houden met wat nog komen gaat. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de kosten die hun kinderwens met zich mee zal brengen, of andere meerkosten zoals het onderhoud van de woning, herstellingen en stijgende energiefacturen”.

  Daarom pleit Romain voor een meer individuele aanpak, waarbij voor iedere klant specifiek een financieel plan wordt opgemaakt. “We moeten bij de maandelijkse aflossingen af van de klassieke ‘1/3 van het loon’-regel. Die is vandaag achterhaald. Wil je de mensen een veilige woonlening geven, moet je kijken naar hun eigen gedrag. Hebben ze een kinderwens, plannen ze de aankoop van een nieuwe wagen, enzovoort. Die zaken moet je op voorhand incalculeren”.

  (Bron: Metro)

 • 10
  feb

  Waarom belasting op reƫle huur er zal komen.

  Waarom belasting op reële huur er zal komen 9 feb 2014 | bron: vief.be Een belasting van de reële huurinkomens is een horrorscenario voor heel wat particuliere verhuurders (en daar zitten ook politici en vakbondsleiders bij). Toch is ze onafwendbaar. En er zijn zelfs zoveel positieve effecten dat je je afvraagt waarom er al niet eerder werk van gemaakt werd (gebrek aan politieke moe…

  Waarom belasting op reële huur er zal komen

  Een belasting van de reële huurinkomens is een horrorscenario voor heel wat particuliere verhuurders (en daar zitten ook politici en vakbondsleiders bij). Toch is ze onafwendbaar.

  En er zijn zelfs zoveel positieve effecten dat je je afvraagt waarom er al niet eerder werk van gemaakt werd (gebrek aan politieke moed, uiteraard).

  Pikuur van 6.000 euro

  De particuliere verhuurder zal er volgens een schatting van de Verenigde Eigenaars (vroeger AES) per eigendom tot 6.000 euro extra mogen ophoesten. Die particuliere eigenaars zijn de voorbije decennia dan ook altijd ontsnapt aan de grijpgrage fiscus. Het gunstige belastingregime heeft – zeker sinds de beurscrisissen van 2001 en 2008-2011 – heel wat investeringsgeld naar bakstenen gelokt.

  En zoals het elke overheid betaamt: Is er teveel aan verdiend, dan wil de administratie uiteindelijk haar deel van de koek.

  “Niet langer houdbaar”

  Tot dusver hebben regeringen het niet aangedurfd te raken aan de vastgoedfiscaliteit – “politieke zelfmoord”. Nu dreigt de Europese Commissie de (volgende) regering in deze de arm om te wringen.

  “Het kadastraal inkomen is niet langer houdbaar”, zegt professor fiscaal recht Michel Maus in het weekblad Trends. Een hele rist experts komt daarin aan het woord en dat geeft een zicht op het hele plaatje. Want de belangen in het geding zijn ruimer dan die van de particuliere verhuurders, goed voor 40 procent van de huurpanden.

  Onafwendbaar

  Het kabinet van de Europese commissaris voor fiscaliteit start voor het Europese Hof van Justitie een procedure tegen ons land omwille flagrante fiscale discriminatie: Voor huurinkomsten in België betaalt de verhuurder een belasting op het ki, huurinkomsten uit de rest van Europa worden hier reëel belast.

  De clash hierover tussen België en Europa is sinds 2012 aan het opbouwen, maar er is nog enig respijt. Enkel een vonnis van het Hof van Justitie kan België dwingen zijn stelsel te wijzigen. Over welke richting de uitspraak zal uitgaan, hebben experts geen enkele twijfel.

  Sinds de verplichte registratie van de huurinkomsten in 2007 zijn de reële huurinkomsten voor iedere belastingplichtige perfect te berekenen.

  Voordelen

  Maus wijst op een belangrijk voordeel, waar een belasting op reële huurinkomsten ook aan het publiek kan ‘verkocht’ worden. Wordt de echt huur belast, dan zijn ook uitgaven aan het huurpand fiscaal aftrekbaar. Of daarmee de kloof van 6.000 euro van de Verenigde Eigenaars gedicht wordt, is nog maar de vraag. Wel hebben eigenaars nu een aansporing om hun panden op te waarderen wat uiteraard de verkoopwaarde verhoogt.

  Tweede voordeel en dit situeert zich op een hoger plan: Er zal een massa zwart en grijs werk uit de markt gehaald worden. De industrie met het grootste aandeel zwart geld is de bouw met bijklussende bouwvakkers en fiscaal sjoemelende aannemers. Al dat zwartwerk zal wit worden, want er zijn facturen nodig en dat al volgens Maus de overheid veel geld opleveren – aan btw maar ook aan wit betaald werk. “Geld dat ze ongetwijfeld zal gebruiken om andere fiscale lasten te verminderen”, hint Maus.

  De belasting van het sinds 1991 niet meer herziene of geherwaardeerde kadastrale inkomen (ki) zorgt nu voor heel wat anachronismen. In Antwerpen bijvoorbeeld liggen de ki’s op de uitgeleefde  Turnhoutsebaan hoger dan op het hippe Zuid, dat vroeger een arme buurt was.

  De modernisering van de vastgoedfiscaliteit zal de onzekerheid wegnemen. Want die hangt nu wel degelijk boven de markt. PS-voorzitter Paul Magnette en CD&V-minister Koen Geens – elk aan een andere kant van het politieke spectrum – hebben zich al voorstander getoond van een belasting op reële huurinkomsten.

  Een invoering van zo’n belasting zal de markt door elkaar schudden. Enkele verwachte effecten:

  Shifts

  Verhuurders zullen de hogere belasting proberen door de rekenen in de huurprijs. Verkoopt een deel van de particuliere verhuurders hun panden, en wordt die ruimte ingepalmd door professionele verhuurders (vennootschappen, die nu al op reële inkomsten belast worden) dan zal dit eveneens een huurverhogend effect hebben. Professionele verhuurmaatschappijen nemen geen vrede met het lage rendement dat particuliere verhuurders halen (bruto 3 tot 5 procent).

  Een verkoopgolf door verhuurders kan op de vastgoedprijzen wegen. “Dat kan de markt destabilisteren”, zegt ING-econoom Julien Manceaux in Trends. De reële huizenprijzen stagneren momenteel al. Die verkoopgolf – en dus koopkansen voor gezinnen – zit eraan te komen. Volgens de Verenigde Eigenaars zijn heel wat verhuurders nu al van plan tegen 2020, wanneer dure energiebesparende maatregelen verplicht worden, hun panden te verkopen.

  Kind van de rekening zijn ook de huurders, in ons land met baksteen-Belgen een minderheid. Daar tegenover staat wel dat door een professionalisering van de huurmarkt en de mogelijkheid om kosten te recupereren de kwaliteit zal toenemen.

 • 03
  feb

  Hogere taks op huurinkomsten kan ook prijzen van huizen doen dalen.

  Hogere taks op huurinkomsten kan ook prijzen van huizen doen dalen OPINIE − 26/01/14, 08u47 dm column Pascal Paepen is financieel analist en docent bank & beurs. © kos.   Het nieuwe aanbod zou de prijzen onder druk kunnen zetten, waardoor verkopers van huizen die allang op de markt staan nerveus worden en hun prijs verlagen. Dan krijgen we dus wel ee…

  Hogere taks op huurinkomsten kan ook prijzen van huizen doen dalen

  OPINIE − 26/01/14, 08u47

  dm column Pascal Paepen is financieel analist en docent bank & beurs.

  • © kos.
  •  
   Het nieuwe aanbod zou de prijzen onder druk kunnen zetten, waardoor verkopers van huizen die allang op de markt staan nerveus worden en hun prijs verlagen. Dan krijgen we dus wel een prijsdaling en die kan groter zijn dan menigeen nu aanneemt.

  Standard & Poor's heeft nog maar eens herhaald wat al zo vaak werd gezegd. Voor een huis moet je in ons land veel meer betalen dan elders in Europa. Onze woningen zijn duur, niet zozeer in centen - in Nederland of in het Verenigd Koninkrijk zul je immers algauw nog veel meer moeten afdokken - wel in procenten. In vergelijking met wat we betalen voor huur of met wat we verdienen, geven we inderdaad relatief veel uit aan een huis.

  Waarom, eigenlijk? Dat is vooral omdat Belgen, meer dan anderen, een baksteen in de maag hebben. Driekwart van onze landgenoten bezit een woning. Het kan wel zijn dat huren iets voordeliger is als je alle kosten van de huiseigenaar in rekening neemt, zoals hoge registratierechten, de jaarlijks stijgende roerende voorheffing en allerlei facturen voor reparaties en onderhoud.

  Maar dan nog verkiezen we zelf eigenaar te willen worden. Dat is begrijpelijk. Mensen zijn op zoek naar zekerheid en een zo groot mogelijke onafhankelijkheid. Het is nu eenmaal niet prettig als je voor elke reparatie moet gaan bedelen bij de verhuurder.

  En woon je al heel lang in je ideale huurhuis en betaal je steeds stipt, dan is er nog geen garantie dat je zult mogen blijven. Vroeg of laat kun je dan nog altijd een brief van de huisbaas ontvangen met de vraag om op te krassen omdat zoon- of dochterlief in het huis wil komen wonen of omdat er dringend gerenoveerd zal worden. Het huis wordt dan onbeschikbaar of onbetaalbaar. Dan kun je dus de verhuisfirma bellen en op zoek gaan naar een nieuwe plek. Er zijn leukere bezigheden.

  De prijzen zijn ook opgelopen omdat de rente laag is, waardoor we veel kunnen lenen. En we betalen ook meer omdat we erg kieskeurig zijn en jagen op hetzelfde type van woning. Het liefst hebben we een nieuw appartement in het centrum. Voor een rijtjeshuis en een villa met grote tuin halen we onze neus op. De villa's blijven bijgevolg onverkocht en de nieuwe appartementsgebouwen rijzen als paddenstoelen uit de grond. Omdat ook de bouwgronden almaar schaarser en dus duurder worden, kosten die appartementen ons almaar meer.

  Ondanks de relatief hoge prijzen en de vele waarschuwingen hebben we bij ons nog geen aanzienlijke daling van de huizenprijzen gehad, op het luxesegment en enkele lokale uitzonderingen na.

  Zelfs nu verwacht Standard & Poor's niet meteen een daling. De prijzen zouden dit en volgend jaar zelfs nog stijgen. Potentiële kopers die hopen op een prijsdaling hebben echter wel een reden om nog even te wachten. Nogal wat politici zouden huurinkomsten namelijk meer willen belasten. Zo'n nieuwe belasting komt er mogelijk na de verkiezingen en zou voor heel wat verhuurders de aanleiding zijn om hun eigendommen te verkopen. Het nieuwe aanbod zou de prijzen onder druk kunnen zetten, waardoor verkopers van huizen die allang op de markt staan nerveus worden en hun prijs verlagen. Dan krijgen we dus wel een prijsdaling en die kan groter zijn dan menigeen nu aanneemt.

  Voor kandidaat-kopers zijn lagere prijzen welkom. Ze kunnen er hun voordeel mee doen, vooral als ze niet te selectief zijn en dus niet enkel uitkijken naar nieuwe appartementen. In het beste geval kunnen die kopers ook nog eens profiteren van een lage (hypotheek)rente en een woonbonus, twee voordelen waarvan we vroeg of laat ook nog afscheid zullen moeten nemen.

 • 31
  jan

  Dringend gronden gevraagd.

  Bent u eigenaar van één of meerdere (bouw)gronden en wenst u deze te verkopen, aarzel dan niet ons hierover te contacteren. We leggen u uit hoe u -door samenwerking met ons- maximaal mee kan genieten van de vruchten van uw grond. Welke gronden komen in aanmerking? * projectgronden voor appartementen * te verkavelen braakliggende gronden * te verkavelen meerdere aan mekaar gekoppeld…

  Bent u eigenaar van één of meerdere (bouw)gronden en wenst u deze te verkopen, aarzel dan niet ons hierover te contacteren. We leggen u uit hoe u -door samenwerking met ons- maximaal mee kan genieten van de vruchten van uw grond.

  Welke gronden komen in aanmerking?

  * projectgronden voor appartementen
  * te verkavelen braakliggende gronden
  * te verkavelen meerdere aan mekaar gekoppelde percelen bouwgrond
  * diverse te verkavelen grond met of zonder bouwvergunning
  * onbebouwde bestaande verkavelingen
  * percelen met een te slopen pand
  * individuele bouwgronden voor het bouwen van één of meerdere woningen

  Meer info kan u tevens vinden op onze website GRONDSHOPPING 500

  www.grondgevraagd.com

 • 30
  jan

  Gratis verzekering gewaarborgd wonen.

  Wat is dat nu precies? Wie met een hypothecaire lening een huis wil kopen, bouwen of renoveren, kan daarvoor ongeacht zijn inkomen gratis een 'verzekering gewaarborgd wonen' afsluiten via de Vlaamse overheid. Als de ontlener in een periode van tien jaar na het afsluiten van zijn lening langdurig arbeidsongeschikt wordt -bijvoordeeld door ziekte- of zijn baan verliest, wordt via de verzekering tot…

  Wat is dat nu precies?

  Wie met een hypothecaire lening een huis wil kopen, bouwen of renoveren, kan daarvoor ongeacht zijn inkomen gratis een 'verzekering gewaarborgd wonen' afsluiten via de Vlaamse overheid. Als de ontlener in een periode van tien jaar na het afsluiten van zijn lening langdurig arbeidsongeschikt wordt -bijvoordeeld door ziekte- of zijn baan verliest, wordt via de verzekering tot drie jaar lang een deel van zijn maandelijkse aflossing terugbetaald.

  De tegemoetkoming wordt door de verzekeraar maandelijks uitgekeerd aan de kredietinstelling. Het bedrag is beperkt tot maximum 500 of 600 euro per maand, afhankelijk van een aantal parameters. In het geval van arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij maximum 36 opeenvolgende maanden tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid zal er maximum 18 opeenvolgende maanden tussengekomen worden. Om een tweede keer in aanmerking te komen voor een tussenkomst, zal de aanvrager vooraf moeten aantonen dat hij gedurende minstens drie maanden opnieuw aan de slag is geweest.

  Voor meer info over de voorwaarden e.d.m. kan u steeds ons kantoor contacteren. We helpen u graag verder.