Uw woning verkopen.

Bij de verkoop van uw woning komt heel wat kijken. BiC real estate garandeert u een zorgeloos verkooptraject.

Gratis schatting

U bekomt van ons een gratis en vrijblijvende, realistische schatting van uw woning. Samen bepalen we de vraagprijs.

Verkoopdossier

We maken een correct en volledig verkoopdossier op. Hierin zitten alle verplichte documenten zoals het bodemattest, de stedenbouwkundige gegevens, het energieprestatiecertificaat (EPC), het keuringsattest electriciteit, enz. BiC real estate helpt u door de administratieve rompslomp.

Activiteitenrapport

Maandelijks ontvangt u van ons een activiteitenrapport. Dit geeft u een duidelijk overzicht van alle activiteiten die we de afgelopen maand ondernamen. Gevoerde publiciteit, bezoeken aan de woning, resultaten van de bezoeken, prijsbiedingen, enz.

Publiciteit

BiC real estate bespaart kosten noch moeite om uw woning onder de volle aandacht te brengen. Zo maken we o.a. gebruik van een professionele fotoreportage en opmeting van de woning, opvallende verkoopborden, mailing aan kandidaat-kopers, publicatie op diverse vastgoedsites, gebruik van sociale media, opstelling van een maandelijks marketingplan, open huis, enz.

Begeleiding van kandidaat-kopers

Potentiële kandidaat-kopers krijgen alle noodzakelijke informatie en worden uitvoerig geïnformeerd. Geschikte kandidaat-kopers geven we een individuele en professionele rondleiding in uw woning. Samen met u leggen we de bezoekuren vast.

Prijsbiedingen en onderhandelingen

Elke prijsbieding wordt met u besproken. We geven u onze eerlijke en gefundeerde mening en advies over elk prijsvoorstel.

Verkoopovereenkomst

Komt u tot een akkoord met de kandidaat-koper, gaan we over tot opstelling van een onderhandse verkoopovereenkomst. Dit gebeurt steeds in overleg met de notarissen van verkoper en koper. U bent vrij in de keuze van notaris. De notaris van verkoper en koper kan dus verschillen.

Authentieke akte

Ons kantoor, BiC real estate, bezorgt de getekende onderhandse verkoopovereenkomst aan de notaris(sen), die vervolgens alle wettelijke verplichtingen volbrengt om de authentieke akte te kunnen verlijden. Wij begeleiden u tot en met deze fase van het verkooptraject.

Maar ook na het verlijden van de authentieke akte kan u nog steeds bij ons terecht. Helpen we u graag verder met de meeste zorg.