Kopen in Spanje

Het aankopen van een woning in Spanje verschilt niet zo veel van het aankopen van een woning in uw eigen land. Toch zijn er een aantal bijzonderheden waarmee u rekening dient te houden.
Eens u de woning van uw dromen gevonden hebt, kunt u overgaan tot de start van het koopproces. Hieronder sommen wij u de belangrijkste punten op waarmee u rekening dient te houden bij het kopen van een woning in Spanje. Deze richtlijnen zijn van toepassing in de Comunidad Valenciana, en kunnen voor andere regio lichtjes afwijken.

Zorg er steeds voor dat u, wanneer u beslist tot aankoop over te gaan, beschikt over voldoende contanten om de eerste kosten te dekken. houd er ook rekening mee dat u wellicht een aantal keren over en weer zal moeten reizen om aan bepaalde formaliteiten te voldoen.

 

Wettelijke documenten

Na het betalen van de waarborgsom, en vooraleer te kunnen verder gaan met de aankoop van uw woning, dient u te beschikken over een NIE nummer (nationaal identificatienummer) en een Spaanse bankrekening.

 

Aankoopkosten

Bij het kopen van een woning Spanje dient u een percentage van de aankoopsom te betalen aan de staat (10% BTW bij een nieuwe woning, 10% overdrachtsbelasting(*) bij de herverkoop woning). Daar bovenop komen zegelrecht, notaris- en registratiekosten en een vergoeding voor het opmaken van de contracten voor de levering van water en elektriciteit. Over het algemeen bedraagt dit ongeveer 12 à 15% extra kosten bovenop de aankoopprijs van de woning. Als koper betaalt u in Spanje geen makelaarskosten. Deze worden zowel bij nieuwbouw als bij tweedehands woningen door de verkoper betaald.

(*) 10% overdrachtsbelasting is van toepassing in de Communidad Valenciana. In andere autonome gebieden kan dit verschillen.

 

Aankoop van een nieuwe woning

Onder de noemer 'nieuwe woning' verstaan we elke woning die nog nooit eerder bewoond was. Dit kan zowel gaan over instapklare woningen als over woningen die nog in opbouw zijn bij het ondertekenen van de overeenkomst. De formaliteiten bij de aankoop van een nieuwe woning, worden afgehandeld op het kantoor van de vastgoedontwikkelaar. De termijnbetalingen worden overgemaakt naar de bankrekening van de ontwikkelaar tegen bankgarantie. De waarborgsoom voor het reserveren van de woning varieert naargelang de ontwikkelaar tussen de 3000 en de 6000 euro. Van zodra de reserveringswaarborg betaald is, wordt de woning van de markt gehaald. Bij nog in aanbouw zijnde woningen wordt door de ontwikkelaar een betalingsplan voorgesteld, analoog met de vorderingen van de bouwwerken. Bij instapklare woningen dient binnen de 10 dagen na het tekenen van de koopovereenkomst 25% van de koopprijs minus uw reserveringsaanbetaling te worden betaald. Binnen de 3 maanden dient u de volgende schijf van 25% te betalen. De resterende 50% van de aankoopprijs dient te worden betaald bij oplevering, plus 12 à 15% kosten: belasting (BTW), notaris en registratie. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de notariskosten, bij het tekenen van de akte betaald.
Opmerking: indien u de koopovereenkomst zonder geldige reden verbreekt, zal de waarborgsom niet worden terugbetaald.

 

Aankoop van een bestaande woning

Bij de aankoop van een bestaande woning, wordt de koopovereenkomst op het kantoor van de makelaar getekend. U dient een waarborgsom te betalen van 3000 euro. De woning wordt dan geregistreed als gereserveerd en van de markt gehaald. Binnen de 30 dagen dient 50% van de aankooopprijs, minus de aanbetaling van 3000 euro te worden betaald. De resterende 50% van de aankoopprijs dient betaald te worden bij de overdracht, plus 12 à 15% kosten: belasting (BTW), notaris en registratie. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de notariskosten betaald. het bedrag wordt overgemaakt naar de derdenrekening van de door de verkoper aangestelde advocaat.
Opmerking: indien u de koopovereenkomst zonder geldige reden verbreekt, zal de waarborgsom niet worden terugbetaald.

 

Contracten voor water en elektriciteit

Van zodra de aankoopakte bij de notaris getekend is, dient u nog de contracten voor de levering van water en elektriciteit af te sluiten vooraleer u kunt intrekken in uw nieuwe woning.

 

Kosten na aankoop

Wanneer u de trotse eigenaar bent van uw nieuwe woning in Spanje, moet u nog rekening houden met een aantal jaarlijkse kosten. Hou er rekening mee dat u deze kosten inplant, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

  • IBI - belasting: 0,4 tot 1,1% van de kadastrale waarde van uw woning per jaar.
  • Huisvuil ophaling.
  • Gemeenschapsbijdrage (indien u een woning bezit binnen een gemeenschap van eigenaars). Deze bijdrage varieert volgens de te delen gezamenlijke kosten binnen de gemeenschap.
  • Bijkomende inkomstenbelasting (alleen voor niet-residenten): 0,22 tot 0,48% van de kadastrale waarde van uw woning.