Onze diensten

Als makelaar met meer dan 20 jaar ervaring op de Spaanse, Belgische, Franse en Turkse markt, mogen wij terugblikken op een ruime, tevreden klantenkring. Deze klanten tevredenheid hebben wij vooral verkregen door onze uitstekende dienstverlening.

Kopen in Spanje hoeft niet moeilijker of meer ingewikkeld te zijn dan kopen in uw thuisland, mits u een goede begeleiding heeft doorheen het koopproces.

BiC real estate Spanje begeleidt u vóór, tijdens , en na uw aankoop, en zal ook steeds tot uw beschikking blijven, nadat u uw woning in gebruik hebt genomen.

 

Vóór uw aankoop

Onze website
Indien u tijdens de zoektocht naar uw droomwoning uw smaak of locatie niet kan vinden op onze website, mag u ons altijd vrijblijvend contacteren en ons uw wensen meedelen. Wij gaan dan via ons netwerk van samenwerkende agenten, op zoek naar de voor u geschikte locatie.

Inspectietrip
Wanneer u één of meerdere woningen gevonden hebt die aan uw wensen voldoen, kan u via ons een inspectietrip boeken om de objecten van uw keuze ter plaatse te komen bekijken. Indien uw aankoop via ons tot stand komt, betalen wij uw inspectietrip terug tot een maximum van 500 Euro.

Administratie
Wanneer u de woning van uw dromen uiteindelijk gevonden hebt, en vooraleer tot de aankooptransactie over te gaan, kan een door ons aangestelde advocaat nagaan of de woning over de nodige wettelijke documenten beschikt, en of er geen uitstaande schulden op de woning rusten. Uiteraard kunt u hiervoor ook zelf een advocaaat aanstellen.

Wettelijke formaliteiten
Om te kunnen over gaan tot de aankoop van een woning in Spanje, dient u over een NIE-nummer (nationaal identificatienummer) en een Spaanse bankrekening te beschikken. Wij adviseren u en helpen u om deze formaliteiten te vervullen. Indien u volmacht geeft aan een door ons of door uzelf aangestelde advocaat, hoeft u voor deze formaliteiten niet in Spanje aanwezig te zijn.

Hypotheek
Indien gewenst, adviseren wij u hoe en waar u de beste voorwaarden kan verkrijgen voor het afsluiten van een hypotheek.

 

Tijdens uw aankoop

Begeleiding advocaat
Het staat u natuurlijk vrij uw eigen advocaat aan te stellen, maar indien u dat wenst kunnen wij u begeleiden in de keuze van een betrouwbare advocaat.

Nieuwe woningen:
Indien u overgaat tot het aankopen van een nieuwe woning zorgen wij ervoor dat de door ons of door uzelf aangestelde advocaat aanwezig is tijdens alle stappen betreffende het koopproces. Bij aankoop van een nieuwe woning worden alle betalingen uitgevoerd op de rekening van de ontwikkelaar. Het geld wordt overgemaakt tegen bankgarantie volgens de overeenkomst die u met de ontwikkelaar heeft getekend. De door ons of door uzelf aangestelde advocaat houdt toezicht op de transacties en begeleidt u tot en met het tekenen van de aankoopakte bij de notaris.

Herverkoop woningen:
Indien u voor het aankopen van een herverkoop woning wenst gebruik te maken van een door ons aangestelde advocaat, dan zal deze u begeleiden tijdens het koopproces. Hij zal nagaan of de woning over alle nodige documenten beschikt, of de verkoper de wettelijke eigenaar is, en of er geen schulden op het pand rusten. U ontvangt een document van de overheid (Nota Simple) als bewijs dat de woning schuldenvrij is. Hij betaalt aan de verkoper de som die u hebt overgemaakt op onze klantenrekening. Hij begeleidt u tot en met het tekenen van de overdrachtsakte bij de notaris. Uiteaard staat het u vrij hiervoor zelf een advocaat aan te stellen.

 

Na uw aankoop

BiC real estate Spanje staat ook na het ondertekenen van de akte steeds tot uw beschikking. Wij leveren een uitgebreid gamma aan diensten die u helpen de ingebruikname van uw nieuwe woning te vereenvoudigen.

Water en elektriciteit:
Wij helpen u met het afsluiten van de contracten voor levering van water en elektriciteit.

Woninginrichting:
Wij helpen u bij het kiezen van meubelen, toestellen, enz. voor het inrichten van uw woning. Indien u zelf niet in Spanje kan aanwezig zijn voor de inrichting van uw woning, dan kunnen wij er voor zorgen dat alles netjes ingericht wordt, zodat u ten volle van uw woningen kunt genieten bij uw aankomst.

Verzekering:
Wij adviseren u voor het afsluiten van verzekeringen voor uw woning, inboedel, en voertuig

Inschrijving in het gemeenteregister:
Indien u uw domicilie naar Spanje wenst te verleggen, begeleiden wij u bij het vervullen van de formaliteiten voor inschrijving in de gemeente.

Auto en rijbewijs:
Wij begeleiden u bij het invoeren van uw auto/motor in Spanje en voor het overschrijven op Spaans kenteken, en (indien vereist) met het omzetten van uw rijbewijs naar een Spaans rijbewijs.

Onderhoudswerkzaamheden:
Wij helpen u met het vinden van vaklui voor het onderhoud van uw tuin, zwembad, schilderwerken, verbouwingswerken, enz.

Fiscaliteit:
Wij adviseren u bij uw wettelijke verplichtingen tegenover de Spaanse fiscus.

Verhuur:
Indien u uw woning beschikbaar wenst te stellen voor vakantie- of lange termijn verhuur, adviseren wij u betreffende uw rechten en plichten.